Dienstverlening

Zenith Management kan jou ondersteunen bij de volgende zaken:

Quickscan

Het uitvoeren van een quickscan van de onderneming om verbeterpotentieel in kaart te brengen. Samen bekijken we de knelpunten voor verdere groei, maken een plan om verbeteringen aan te brengen en zetten het vervolgens in gang.

Herstelplan

Het opstellen en uitvoeren van een herstelplan bij onvoldoende rendement van de onderneming. Als de winstgevendheid van jouw onderneming daalt is tijd kostbaar. In korte tijd komen we tot de kern van de problematiek, maken we een actieplan gericht op korte en lange termijn en helpen we jou de winstgevendheid te verbeteren. Dit vraagt om snelle en frequente afstemming tussen jou en de stakeholders, gedegen inzicht in de (financiële) situatie en creatieve oplossingen. Zenith Management ondersteunt jou gedurende het gehele proces.

Klankboard

Klankboard voor directie/management. Als ondernemer draag je de eindverantwoordelijkheid. Ook dan is het prettig om op gezette tijden feedback te krijgen van iemand die op meer afstand van de dagelijkse operatie staat en een helicopterview heeft. Zenith Management biedt dit vanuit haar onafhankelijke en kritische rol.

Strategische heroriëntatie

Begeleiding van een strategische heroriëntatie van de onderneming. Soms is een koerswijziging nodig om bestaande patronen te doorbreken, nieuwe markten te verkennen en nieuwe groei te realiseren. Zenith Management ondersteunt jou in dit proces en begeleidt jou bij de vele vragen die op je af komen en de keuzes die gemaakt moeten worden.

Tijdelijke vervanging

Tijdelijke vervanging van management. Soms valt er een vacature op een sleutelpositie in de onderneming. Of is tijdelijk extra capaciteit nodig voor een groot project of veranderingstraject. Zenith Management helpt door inzet van tijdelijk, gekwalificeerd management. Vanuit haar brede netwerk kan zij op diverse disciplines ondersteuning bieden.